CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG năm C

“Chúng tôi phải làm gì?”(Lc 3, 10- 18)

   1/ Lời giảng và yêu cầu của Gioan Tẩy Giả là Sám Hối bằng cách đổi mới cuộc đời, nghĩa là đổi mới tư duy, con người và hành động.

   Kẻ vô tín và người tín hữu có cái nhìn khác nhau về vấn đề Sở Hữu:

- Người vô tín thì cho rằng: “bàn tay ta làm nên tất cả”. Mọi sự ta có thì ta là chủ, làm chủ cả sự sống mình và con cái... dẫn tới lối sống ích kỉ, chỉ lo vun quén cho mình, chỉ lo chiếm hữu và hưởng thụ, dễ gây bất công, tranh chấp và gian ác...

- Người có niềm tin thì cho rằng mọi sự là của Chúa, phải sử dụng theo ý Chúa... dẫn tới thực hành:

   - Tôn trọng quyền Chúa, mình chỉ là quản lý tài sản Chúa giao.

   - Sẵn sàng làm bổn phận chia sẻ cho người cần đến ta.

   - Tha nhân là đối tượng của mọi hành động của ta: Không gây bất công, cậy quyền ức hiếp dân chúng... phải rộng rãi chia sẻ, có 2 áo hãy tặng 1 cho người mình trần...

   2/ Thánh Phaolô trong bài đọc 2 dạy chúng ta: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa... sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì... cứ tạ ơn Chúa... bình an của Chúa sẽ đến với anh em”.

   3/ Tiên tri Sôphônia cũng động viên chúng ta: “Hãy nhẩy mừng lên vì Đức Vua cao cả đến với chúng ta... mọi cực khổ đã tan biến vì Chúa sẽ đến giải phóng chúng ta”.

***********

            Xin cho chúng con biết thực lòng sám hối bằng việc đổi mới cuộc đời như lời thánh Gioan tẩy giả rao giảng để chúng con có được niềm vui mà tiên tri Sôphônia và Thánh Phaolô đã trình bày. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo