CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN B

“Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng
nhiều hơn ai hết” (Mc 12, 38-44)

   1/ Chúa phê phán lối sống “Nặng phần trình diễn” - Bộ áo xúng xính, thích được khen ngợi, chào hỏi, thích ngồi cỗ nhất, đọc kinh lâu giờ... nhưng lại tham lam bóc lột người nghèo, góa bụa...

   2/ Vấn đề công đức, người đời đánh giá theo số lượng: cảm phục, ca ngợi những người dâng cúng nhiều tiền... Chúa đánh giá không theo số lượng mà theo thành tâm thiện chí: Ít của mà thành tâm thì hơn là nhiều tiền mà thiếu thiện chí.

   3/ Phán quyết của Chúa chính xác vì Chúa thấy rõ tâm can: “Chúa đã biết con, Chúa đã dò xét con từ thuở đời đời xa rất xa” (Tv 138, 1). Loài người thường đánh giá sai... vì chỉ thấy vẻ bên ngoài thôi, không thể thấy tận đáy linh hồn.

   4/ Bà góa nghèo bỏ vào thùng 2 đồng tiền kẽm, chắc bà làm nhanh gọn, kín đáo lắm vì quá it... nhưng Chúa thấy hết nên nói với các môn đệ: “Bà góa nghèo này dâng cúng nhiều nhất vì những người giầu dâng tiền dư bạc thừa, còn bà này có mấy xu nuôi sống mình bà dâng hết” (thế là dâng cả mạng sống mình còn gì).

   Xin cho chúng con luôn sống dưới mắt âu yếm của Chúa, làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và anh chị em mà thôi, không mầu mè, khoe khoang để được người đời khen ngợi... Vì Chúa biết rõ mọi sự, chẳng có gì mà Chúa không biết. Amen. “Thiên Chúa thấu suốt lòng các ông” (Lc 16,15).

***********

 “Con kiến đen, nằm trên hòn đá đen, mặt trời tối đen Đức Chúa Trời cũng thấy...” (bài ca sinh hoạt thiếu nhi.).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo