Chúa NHẬT 33 TN A

“Được giao ít mà anh đã trung thành...
Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25, 14-15.19-20)

   1/ Sự công bằng của Chúa không phải cào bằng như loài người thường làm. Lý tưởng cào bằng có vẻ công bằng. Cuộc cách mạng nào cũng kéo theo ngay cuộc đánh tư sản, cải cách ruộng đất (tịch thu tài sản, ruộng đất của người giầu)... chia đều ruộng đất, thu gom các tư liệu sản xuất, dựng lên các hợp tác xã... mọi người “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”... Nghe hay quá... Nhưng thực tế không như vậy.

   2/ Chúa biết rõ bản chất con người... nên Ngài giao cho mỗi người nhiều ít không bằng nhau. (không theo chủ thuyết lấy mục đích biện minh cho phương tiện, cướp của người giầu phát cho người nghèo để bằng nhau)... nhưng không tính hoàn trả theo số lượng mà theo nỗ lực làm việc và sinh lợi. Giao nhiều phải trả nhiều, giao ít thì trả ít thôi. Đó là công bằng tuyệt đối.

   3/ Người được giao 5 nén, làm ăn lãi được 5 nén khác đem nộp. Người được giao 2 nén làm ăn lãi được 2 nén khác đem nộp... cả hai được khen thưởng như nhau.

   4/ Anh lãnh 1 nén bị phạt không phải vì ít vốn nhưng anh lười biếng không chịu làm việc... chỉ cần anh sinh lãi được 1 nén thôi anh cũng được thưởng bằng anh có 10 nén. Chủ còn rộng rãi cho anh chỉ cần bỏ vào ngân hàng thôi... không cần vất vả gì... anh cũng được thưởng. Công bằng của Chúa tuyệt vời như vậy.

   5/ Chúa kết luận: “Lấy lại nén vàng kia trao cho người đã có 10 nén... Vì ai có sẽ cho thêm, ai làm biếng sẽ lấy đi cái nó đang có... Còn tên vô dụng kia ném nó vào nơi khóc lóc nghiến răng... Ai có tai thì nghe”.

***********


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo