CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN B - CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

“... Vậy ông là Vua sao?... Chúa Giêsu đáp:
 Chính Ngài nói rằng tôi là Vua...
nhưng nước tôi không thuộc thế gian này... ”(Ga 18, 33-37)

   1/ Vua theo nghĩa chính trị... là người đứng đầu một lãnh thổ có chủ quyền, có ranh giới, có quân quốc, khí tài, có hiến pháp và hệ thống hành chánh... đó là nước trần gian.

   2/ Vua còn có nghĩa là người trổi vượt trong lãnh vực nào đó thí dụ Rockfeller được gọi là Vua dầu hỏa; PêlêVua bóng đá...

   3/ Chúa Giêsu xác định: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Nước tôi là Nước Sự Thật). “Tôi sinh ra là để làm chứng cho sự thật. Ai yêu sự thật thì theo tôi”.

   4/ Chúa Giêsu xưng mình là Vua Sự Thật cũng có nghĩa Người là Thiên Chúa vì chỉ có Thiên Chúa mới là sự thật tuyệt đối: “Tôi là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6).

   5/ Đối lập với Vua Sự Thậtma quỷ, vua dối trá: “Nó nói dối và là Cha của sự gian dối” (Ga 8, 44).

   6/ “Nước tôi không thuộc thế gian này”. Như vậy là có 2 nước đối nghịch nhau: Nước Chúa, Nước Sự Thật, có Chúa làm Vua nước thế gian, nước dối trá có ma qủy làm vua.

   7/ Ai yêu chuộng sự thật, sống chân thật với Chúa, với tha nhân và với lương tâm mình... thì thuộc về Nước Chúa, là con cái Chúa, có Nước Trời làm gia nghiệp. Ai thích sống gian dối, lừa gạt mọi người để thủ lợi cho mình (như xã hội hôm nay: cà phê pin, vú heo thối thành vú dê, than tre thành thuốc chữa ung thư... ) thì thuộc nước satan, có vua satan và hỏa ngục làm gia nghiệp.

***********

            Lạy Chúa Giêsu là Vua Chân lý, xin cho chúng con biết yêu chuộng sự thật, biết sống chân thật với Chúa, với tha nhân và chính mình để chúng con luôn được ở trong nước Chúa. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo