CHÚA NHẬT 34 TN A CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

 

“Người sẽ tách biệt họ như
mục tử tách chiên với dê… ” (Mt 25, 31-46)

   1/ Có tận thế, có phán xét… đó là chân lý đức tin.

   2/ Bài Tin Mừng cho ta biết chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất để phán xét, đó là đức bác ái đối với tha nhân … (đói cho ăn, khát cho uống, rách cho mặc… 14 mối thương người).

   3/ Tin Mừng còn cho biết Chúa tự đồng hóa với những người nghèo đói và bé mọn “Mỗi lần anh chị em làm việc gì cho họ là làm cho chính Ta”.

   Vì thế chúng ta cần có cái nhìn đức tin để thấy Chúa nơi mọi người nhất là những người nghèo đói, tật nguyền và bé mọn… kính trọng, yêu mến, phục vụ họ với tấm lòng chân thành theo gương mẹ thánh Têrêsa Calcutta…

   Dịp kết thúc năm phụng vụ là cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc sống và cung cách của mình đối với tha nhân… nhất là những người nghèo đói quanh ta…


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo