CHÚA NHẬT CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

 

“Hồi ấy Đức Giêsu được ông Gioan
làm phép rửa dưới sông Giođan...”

(Năm A: Mt 3, 13-17; năm B: Mc 1, 7-11;     năm C: Lc 3, 15-16. 21-22)

   1/ Phép Rửa này có phải Phép Rửa Tội không?

- Không, đây chỉ là nghi lễ thanh tẩy mà Do Thái giáo và nhiều tôn giáo khác vẫn làm...

   2/ Tại sao Chúa Giêsu chịu Phép Rửa?

   a/ Để nêu gương cho ta vì Người là “Trưởng Tử muôn loài”, là Chiên gánh tội: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian (Ga 1, 29. cf Is 53, 7;Gr11, 19: Tôi Trung như Chiên hiền lành...). Thánh Phaolô nói: “Ngài đã nên giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi”.

   Ngài nêu gương toàn diện:

- Cầu nguyện - Lao động - chay tịnh - Vâng lời... và cả việc sám hối: “Chịu Phép Rửa”.

   b/ Để thánh hóa dòng nước (nhờ tiếp xúc với Thánh Thể Ngài) mà Ngài sẽ dùng làm “chất thể” của Bí Tích Rửa Tội trong Thánh Thần và Lửa (Gioan đã báo trước).

   c/ Để được Tấn Phong và Giới Thiệu với Do Thái và muôn dân: “Thánh Thần lấy hình Chim Câu đậu xuống trên Ngài và có tiếng Chúa Cha phán: Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng”.

Đức Kitô được xức dầu tấn phong: Người yêu chính trực, ghét điều phi nghĩa nên Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyên lực mà xức dầu tấn phong Người (Tv 45. 8 cf. Is 61, 3; Lc 4, 18; Dt 1, 9).

   Sách Công Vụ Tông Đồ cho biết Đức Giêsu được Tấn Phong làm Tiên Tri, Tư Tế và Thủ Lãnh... (Cv 10, 38)

   3/ Khi chịu phép Thánh Tẩy ta cũng được Xức Dầu để tham dự vào các chức vụ của Chúa Giêsu: Anh chị em là dòng giống được tuyển chọn, hàng Tư Tế Vương Giả và Dân Thánh ngõ hầu anh chị em loan truyền các huân công của Đấng đã gọi anh chị em từ chốn tối tăm vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền (1Pr 2, 9).

   4/ Sứ vụ của chúng ta:

- Tiên Tri: dùng lời nói tốt để cổ võ công bình bác ái... xây dựng gia đình, Giáo Hội và xã hội...

- Tư Tế: tham gia vào đời sống Phụng Vụ của Giáo Hội...

- Thủ Lãnh: Dùng khả năng Chúa ban để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của anh chị em... giúp cả xã hội hướng về chân thiện mỹ tuyệt đối là Thiên Chúa.

Nếu không sống như vậy thì đời sống tin hữu cũng vô nghĩa.

Gương sám hối: Lọ nước mắt sám hối! Sám hối mua được nước trời.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo