CƠM NHÂN ÁI GX TÂN SA CHÂU Tháng 11

DANH SÁCH QUÝ ÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : tansachau.com

Tháng 11 năm 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Ông Bà Tân

USA

200 us

02

Ân Nhân

Bà Trực đưa

500.000

03

Ông Bà Trùm Cường

K 4

200.000

04

Kim Long

RL 1 B

200.000

05

Nguyễn Trinh Lâm Thanh

Q I

1.000.000

06

Anh Chị Vũ Thìn

K I

1.000.000

07

Bà Hoành

K I

1.000.000

08

Ông Bà Mão

K 3

1.000.000

09

Bà Cường

K 6

50 kg gạo

10

Anh Chị Khiêm Nhung

K 3

500.000

11

Giò Chả Tân Hương

PVH

200 kg gạo

12

Ân Nhân

K 3

500.000

13

Ân Nhân

Cha Phó đưa

300.000

14

Anh Sơn

K 6

500.000

15

Ân Nhân

Anh Hợp đưa

200.000

16

Ông Tỵ

K 4

2.000.000

17

Bà Cảnh

K I

1.000.000

18

Chị Thủy

K 3

3.000.000

19

Cô Kim Đào

K 3

2.000.000

20

Bà Maria Luyên

K 2

2.000.000, 40 kg đường, 35 kg gạo

21

Bà Út

K 3

100 kg gạo

22

Ông Bà trùm Bai

K 1

1.000.000

23

Anh Giuse Quang

K 3

100 kg gạo

24

Ông Vũ

K I

300.000

25

Ông Bà Hoành

K I

1.000.000

26

Ân Nhân

Chị Hà đưa

2.300.000

27

Ân Nhân

 

50 kg gạo

28

Anh Hoàng

Tôn Giáo Bạn

50 kg gạo, 30 kg chuối, 300 trứng

29

Bà Hà

K I

1.000.000

30

Anh Sơn

K 2

500.000

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo