DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website: tansachau.com

Tháng 09 năm 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Anh Giuse Quốc Cường

Gx Mẫu Tâm

2.000.000

02

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm

Q I

1.000.000

03

Ân Nhân

K 6

500.000

04

Ông Bà Mão

K 3

1.000.000

05

Bà Thu Hường

 

100 Kg gạo

06

Bà Cường

K 6

150 Kg gạo

07

Bà Cảnh

K 1

1.000.000

08

Bé Kim Long

KT 2 B

200.000

09

Ông Bà Trùm Cường

K 4

200.000

10

Ân Nhân

TCL

300.000

11

Ông Bà Nguyên

K 3

100 Kg gạo

12

Bà Út

K 3

100 Kg gạo

13

Bà Cộng

K 2

100 Kg gạo

14

Têrêsa Ca

K 3

5.000.000

15

Ông Trùm Bai

K 1

1.000.000

16

Anh Bùi Xuân Thanh

Gx Tân Hòa

500.000

17

Anh Hoàng

TGB

300 trứng,25 Kg chuối, 50 Kg gạo

18

Chị Thủy

K 3

5.000.000

19

Anh Chị Đức

K 2

100 Kg gạo

20

Giuse Maria M.V. Nghiệp

K 2

5.000.000

21

Ông Tỵ

K 4

2.000.000

22

Bà Hà

K 1 PVH

1.000.000

23

Ân Nhân

USA K 2

2.300.000

24

Anh Chị Giang Đức Nhân

K 4

50 Kg gạo, 5 Kg muối

25

Anh Chị Khiêm Nhung

K 3

500.000

26

Ông Bà Hoành

K 1

1.000.000

27

Sơn Đức Lân

 

100 Kg gạo

28

Bà Thạch Vĩnh

K 1

500.000

29

Ân Nhân

C.C 18 PVH

500.000

30

Cộng Đoàn Cơ Bản

T.S.C

1.000.000

31

Vũ Viết Hoạt

USA

200 USD

32

Chị Tuyết

K 3

100 Kg gạo

33

Ông Sơn

K 6

500.000

34

Ân Nhân

K 1

200.00

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo