DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website: tansachau.com

Tháng 08 năm 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Ông Trùm Cường

K 4

200.000

02

Bé Kim Long

KT2B

200.000

03

Chị Ng T T Tâm

Q1

1.000.000

04

AC Khiêm Nhung

K 3

500.000

05

Ân Nhân

T.C.L

300.000

06

Ông Bà Mão

K 3

1.000.000

07

Ân Nhân

K 5

500.000

08

Giuse Phán

K 1

1.000.000

09

Bà Cảnh

K 1

500.000

10

Bà Út

K 3

100 kg gạo

11

Chị Lâm Thanh Phượng

Gx Mân Côi

500.00

12

Bà Trùm Bai

K 1

1.000.000

13

Chị Bà Phúc

USA

1.500.000

14

Ân Nhân

Cha đưa

1.000.000

15

Ân Nhân

K 3

2.000.000

16

Trâm Anh

K 6

3.000.000

17

Ân Nhân

Usa K 2

2.300.000

18

AC Phúc Hiền

K 3

1.000.000

 

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo