DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI - 03

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : Tansachau.com

Tháng 03.2021

Stt

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Anh chị Mai Ly – Khiêm

Us

2.000.000

02

Anh Giuse Linh

K 3

100 Kg Gạo

03

Giò Chả Tân Hương

P.V.H

200 kg gạo

04

Ân Nhân

 

2.000.000

05

Bà Đinh Thị My

K 4

1.000.000

06

Bà Hoành

K 1

1.000.000

07

Nguyễn Thị Thanh Tâm

A Cống quỳnh Q1

1.000.000

08

Ông Tỵ

K 4

2.000.000

09

Anh Chị Khiêm Nhung

K 3

500.000

10

Ông Bà Vũ Văn Mão

K 3

1.000.000

11

Ông bà Trùm Cường

K 4

50 Kg Gạo

12

Ân Nhân

K 3

2.000.000

13

Cha Phó

 

62.500

14

Ông bà Trùm Bai

K 1

1.000.000

15

Bà Cảnh

K 1

500.000

16

Cô Kim Đào

K 3

2.000.000

17

Bà Sữa

Cô Tỉnh đưa

750.000

18

Kim Long

RL. 1 B

200.000

19

Anh Chị Dũng

16 NTTM

1.000.000

20

Bà Cường

K 5

50 Kg gạo

21

Anh Chị Phạm Việt Dũng

12/21 PVH K5

1.500.000

22

Bà Út

K 3

100 kg gạo

23

Phêro Huỳnh Gia Nô

K 4

10 Kg Kron

24

Trần Thị Nhuần

K 4

1.000.000

25

Ông Sơn

K 6

500.000

26

Ân Nhân

 

4lít dầu, 200 kg bắp cải, 35 kg muối, 500.000

27

Giáo Dân

K 4

600.000

28

Bà Hoành

K 1

1.000.000

29

Ân Nhân

 

500.000

30

Phêro Hoà

K 2

100 Kg gạo

31

Anh chị Sơn Liên

Us

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo