DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI 04

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : Tansachau.com

Tháng 04.2021

Stt

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Anh chị Mai Ly – Khiêm

Us

2.000.000

02

Ông Vũ

K 1

300.000

03

Giò Chả Tân Hương

P.V.H

200 kg gạo

04

Ân Nhân

K 6

500.000

05

Bà Cảnh

K 1

1.000.000

06

Bà Hoành

K 1

1.000.000

07

Nguyễn Thị Thanh Tâm

A Cống quỳnh Q1

1.000.000

08

Chị Tuyết

K 5

500.000

09

Anh Chị Khiêm Nhung

K 3

500.000

10

Ông Bà Vũ Văn Mão

K 3

1.000.000

11

Ông bà Trùm Cường

K 4

200.000

12

Giáo dân

K 4

200.000

13

Chị Lan

K 3

250.000

14

Ông bà Trùm Bai

K 1

1.000.000

15

Giáo dân

K 1

200.000

16

Caritas

 

100 Kg gạo

17

Chị Thuỷ

K 3

3.000.000

18

Kim Long

RL. 1 B

200.000

19

Anh Chị Dũng

16 NTTM

1.000.000

20

Bà Thạch Vĩnh

K 1

500.000

21

Ông Vũ

K 1

300.000

22

Anh chị Sơn Liên

Us

2.000.000

23

Đaminh Nam

K 2

1.000.000 – 100 Kg gạo

24

Ngô Hà

Cha Sở Đưa

200 us

25

Ông Sơn

K 6

500.000

26

Bà Nụ

K 5

 500.000

27

Maria Đản

K 2

12 Kg đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo