DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

 

Website : tansachau.com

Tháng 03 năm 2019

STT

HỌ và TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

B. NGUYỄN THỊ TẦN

85 ĐĐ. K 4

01 Tạ gạo

02

GIÒ CHẢ TÂN HƯƠNG

 

02 Tạ gạo

03

C. LƯU THỊ TRÚC

K 1

20 Kg đường

04

ÔB TRÙM CƯỜNG

K 4

200.000

05

C. BẠCH TUYẾT

K 5

500.000

06

B. CẢNH

K 1

1.000.000

07

C. LOAN

K 6

600.000

08

ÔB. PHẠM NGỌC CHÂU

K 1

500.000

09

ÔB. VŨ VĂN MÃO

K 3

1.000.000

10

ÔB. TRÙM NGUYỄ THANH BAI

K 1

500.000

11

B. Maria HUỲNH THỊ BÍCH

K 6

200.000

12

B. TRẦN THỊ THU

K 1

500.000

13

AC KHIÊM NHUNG

K 3

500.000

14

C. THỦY

K 3

50 Kg gạo

15

ÂN NHÂN (ông Táp đưa)

 

1.000.000

16

ÂN NHÂN

K 6

250.000

17

C. TUYẾT

K 2

01 tạ gạo

18

Ô. HOÀNG SƠN

K 6

500.000

19

ÂN NHÂN

K 3

500.000

20

AC. NGUYỄN XUÂN CHIẾN

K 3

500.000

21

Ô. Đminh NGUYỄN VĂN CHUÂN

Gx Tân Chí Linh

1.000.000

22

C. Maria NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Gx Hy Vọng

2.000.000

23

C. XUÂN LINH

21Trường Sơn K 4

200.000

24

ĐỒNG HƯƠNG SA CHÂU

Miền Nam

5.000.000

25

C. TƯỜNG VY

208/1/28 Đ5

500.000

26

ÔB. VŨ VIẾT THẤT (Tự)

K 1

500.000

27

ÂN NHÂN

Gx Tân Chí Linh

300.000

28

C. KIM ĐÀO

K 3

2.000.000

29

Ô. TRẦN VIẾT TỴ

K 4

2.000.000

30

C. Anna CHÂU

K 4

300.000

31

B. ÚT

K 3

01 Tạ gạo

32

ÔB TRÙM PHẠM THÁI HÒA

K 3

500.000

33

B. THẠCH VĨNH

K 1

500.000

34

B. TUYỀN

K 6

1.000.000

35

Ô. VŨ

K 1

300.000

36

C. VÂN

K 1

50 Kg gạo

37

CHÁU SINH VIÊN

 

500.000

38

B. TƯỚC

K 3

1.000.000

39

B. BINH ĐƯỞNG

K 1

3.000.000

40

AC TOÀN

K 6

1.000.000

41

B. CỐ CHA TRƯỜNG

K 4

1.000.000

42

GIÁO DÂN

K 1

200.000

43

AC. BÌNH LÀNH

Úc Châu

1.500.000

44

C. HẠNH

K 5

500.000

45

B. CHUNG

K 4

500.000

46

ÂN NHÂN

K 6

300.000

47

AC. SƠN LIÊN

Hoa Kỳ

2.000.000

48

AC HOÀNG

TGB. K 4

50Kg+10 Kg chuối

49

AC. TRÙM TUẤN

K 2

500.000

 


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo