DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 02 NĂM 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Bà trùm Bai

K1

500.000

2

Anh Lân

Canada

200 CAD

3

AC Trung Ngân

USA

200 USD

4

AC Nhung Khiêm

K3

500.000

5

Ôb Vũ Văn Mãi

K3

1.000.000

6

Ân nhân

TCL

300.000

7

Ôb trùm Cường

K4

200.000

8

Chị Loan

K6

500.000

9

Anh Dũng

K5

500.000

10

Bà Maria Bích

K6

200.000

11

Kim Long (KT 2b)

K1

200.000

12

Bà Cảnh

K1

1.000.000

13

Cô Đào

K3

2.000.000

14

Ân nhân

 

500.000

15

Ngân Phạm

USA

1.000.000

16

Cô Dần

K6

500 kg gạo, 10c tương

17

Bà Út

K3

100 kg gạo

18

Ông Vũ

K1

300.000

19

Ân nhân

 

12c nước tương, 1t Knor, 1t bột ngọt

20

Ân nhân

K3

2.000.000

21

Anh Hoàng (TGB)

K4

300 trứng, 50kg gạo, chuối, củ sắn

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

Website: tansachau.com

Tháng 02 năm 2020


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo