DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU - tháng 05 năm 2020

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

Website: tansachau.com

Tháng 05 năm 2020

Stt

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

01

Ông Bà Trùm Cường

K 4

400.000

02

Ân Nhân

TCL

300.000

03

Bà Út

K3

100 kg gạo

04

Anh chị Hoàng Gia Tộc

K7

1.000.000

05

Bà Maria Bích

K6

200.000

06

Bà Trùm Bai

K1

1.000.000

07

Anh  Sơn

K6

500.000

08

Anh Dũng

K5

500.000

09

Bà Luyên

K2

2.000.000

10

Ông Vũ

K1

300.000

11

Cô Thủy

Cháu ông Hào Thành

400 kg gạo

12

Ông Thu

K1

2.000.000

13

Ân Nhân

K1

1.000.000

14

Cô The

K1

200 kg gạo

15

Anh Dũng

K5

50 kg gạo

16

Lâm Thị Hồng Trúc

409 C NTT

100 kg gạo

17

Ông Giuse Soạn

K4

300kg gạo

18

Anh chị Thiện Hường

K3

100kg gạo

19

Bà Thuật

K2

1.000.000

20

Anh chị Phạm Việt Dũng

K4

1.500.000

21

Bà Thạch Vĩnh

K1

500.000

22

Maria Hương

K1

40 kg đường

23

Cô My

K6

2.000.000

24

Ông Bà Vũ Văn Hoạt

USA

200 usa

25

Ân Nhân

 

1.000.000

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo