DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 05/2019

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

NGUYỆN CHÚA PHỤC SINH CHÚC LÀNH CHO QUÝ VỊ ÂN NHÂN

THÁNG 05/2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIẠ CHỈ

SỐ TIỀN

01

ÂN NHÂN

 

300.000

02

ÔB TRÙM CƯỜNG

K 4

200.000

03

CHỊ THÚY

K 1

500.000

04

Ô Giuse TRẦN ĐÔNG SƠ

K 2

20 KG ĐƯỜNG

05

ÂN NHÂN

Chợ Phạm Văn Hai

15 kg rau quả

06

ÂN NHÂN

39/2/11 HVB,P17, PN

500.000

07

CHỊ LOAN

K 6

500.000

08

ANH CHỊ LÂN

CANADA

200 CAN

09

ÂN NHÂN

Chợ Phạm Văn Hai

500.000

10

GĐ OB CỐ Ga Bt Maria MẬU

K 3

500 USD

11

Bà CẢNH

K 1

1.000.000

12

ÔB TRÙM NGUYỄN THANH BAI

K 1

500.000

13

ÔB TRÙM KHÔI

K 3

200.000

14

CHỊ BẠCH TUYẾT

K 5

500.000

15

ÔB TRÙM PHẠM THÁI HÒA

K 3

500.000

16

ÔB PHẠM NGỌC CHÂU (t)

K 1

500.000

17

B Maria HUỲNH THỊ BÍCH

K 6

200.000

18

AC KHIÊM NHUNG

K 3

500.000

19

GIÒ CHẢ TÂN HƯƠNG

 

200 Kg Gạo

20

CHÁU PHÁT ĐẠT TÂM

 

50 Kg Gạo

21

ÂN NHÂN

Gx Tân Chí Linh

300.000

22

ÔB Giuse THUẬT

K 2

1.000.000

23

GĐ ÔB THÔNG

USA

3.000.000

24

ÂN NHÂN

 

100 Kg Gạo

25

ÂN NHÂN

 

100 Kg Gạo

26

CHỊ AN

K 4

300.000

27

ÂN NHÂN SINH VIÊN

 

500.000

28

CHỊ HẰNG

K 4

250.000

29

ÂN NHÂN (ô Hòa đưa)

K 2

200.000

30

Ô DƯƠNG VĂN BRIAN

USA

100 US

31

CHỊ HÀ

36 Phạm Văn Hai

1.000.000

32

Ô VŨ

K 1

300.000

33

Ô HOÀNG SƠN

K 6

500.000

34

ÂN NHÂN (ô phó Thiện đưa)

USA

100 US

35

ÔB NGUYỄN VĂN CHUÂN

Gx TÂN CHÍ LINH

1.000.000

36

ÂN NHÂN

NTTM K 3

500.000

37

ÂN NHÂN

Gx TÂN CHÍ LINH

1.500.000

38

ÂN NHÂN

Cha Sở đưa

1.000.000

39

Ô Giuse LÊ QUANG THÀNH

K 3

16 Kg đường

40

ÔB VŨ VĂN MÃO

K 3

1.000.000

41

AC SƠN LIÊN

USA

2.000.000

42

CHÁU NHUNG MY

SV USA

500.000

43

A HOÀNG (Tôn giáo bạn)

Chợ Phạm Văn Hai

300 Trứng gà, 50 Kg gạo, 15 Kg chuối.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo