DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 06/2019

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHAN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

NGUYỆN XIN THÁNH TÂM CHÚA GÌN GIỮ VÀ BAN NHIỀU ƠN LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN.

Webside : tansachau.com

Tháng 06 năm 2019.

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

B. Thạch Vĩnh

K I

500.000

02

Em sinh viên

 

500.000

03

ÔB Trùm Cường

K IV

200.000

04

C. Bạch Tuyết

K V

500.000

05

ÔB. Trùm Bai

K I

500.000

06

ÔB. Trùm Hòa

K III

500.000

07

ÔB. Trùm Khôi

K III

200.000

08

Ân nhân

K VI

300.000

09

Cháu Phát-Đạt-Tâm

 

50 kg gạo

10

Ô. Phêrô Huỳnh Gia Nô

K IV

10 kg Knor

11

Chị Thủy

K III

50 kg gạo

12

Ân nhân (Chị Hồng chuyển)

K II

100 kg gạo

13

Giò Chả Tân Hương

 

200 kg gạo

14

C. Dần

71/19/21 N. Bặc

2 kg Knor

15

B. Maria Bích

K VI

200.000

16

Ân nhân (Tý Em)

K II

500.000

17

C. Hạnh

K IV

200.000

18

AC. Trang Luyện

Hoa Kỳ

2.340.000

19

Ân nhân

Gx. TCL

300.000

20

GĐ C. Đào

K III

3.000.000

21

C. Oanh

Hoa Kỳ

Nước tương, dầu ăn, nấm mèo, bột nêm, bột ngọt

22

B. Cảnh

K I

1.000.000

23

C. Loan

K VI

500.000

24

GĐ. Phạm Ngọc Châu (T)

K I

300.000

25

B. Út

70 BTX- K III

100 kg gạo

26

A. Nguyễn Nam Việt

Hoa Kỳ

11.700.000

27

ÔB. Vũ Văn Mão

K III

1.000.000

28

C. Đinh Thị Lệ Thủy

399 NTT. K V

1.000.000

29

Ân nhân

K III

500.000

30

Ô. Vũ Tứ Thịnh

K I

200.000

31

Ô. Trần Văn Tỵ

K IV

2.000.000

32

Chi Giang

Hoa Kỳ CA

100 USD

33

AC. Hùng Nguyễn

Hoa Kỳ CA

100 USD

34

Ô. Hoàng Sơn

K VI

500.000

35

Ô. Vũ

K I

300.000

36

AC. Khiêm Nhung

K III

500.000

37

C. Thủy

K III

50 kg gạo

38

Cô Giáo

Chợ Phạm Văn Hai

5 lít dầu ăn

39

AC. Phong Thủy

K III

1.000.000

40

Ân nhân  (Tr. Giáo+ Cơm)

K I

2.000.000

41

AC Thảo-Hanh-Dũng

286/2 HVT, P4 TB

1.000.000

42

C. Thủy

18 Phạm Văn Hai

400.000

43

C. Anna Châu

 

300.000

44

Ân nhân

K III

2.000.000

45

Cháu Nghi-Thịnh

K I

1.000.000

46

AC. Sơn Liên

Hoa Kỳ

2.000.000

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo