Lể kính Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu - năm A (Ga 6, 51-58)

 

“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời và Bánh tôi sẽ ban tặng chính là Thịt tôi đây dể cho thế gian được sống”.

   1/ Phải tuyệt đối tin vào Chúa Giêsu thì mới hiểu và đón nhận được Bí Tích Thánh Thể. Không có đức tin thì không thể hiểu và đón nhận được (chỉ cãi nhau rồi bỏ đi thôi).

  2/ Tin gì? Tin Chúa Giêsu quyền phép vô cùng, có thể làm được mọi sự như ý Người muốn (Lc 1, 37). Tin Chúa thực hiện y như lời Chúa nói.

  3/ Anh em cải cách hiểu đoạn này thế nào? Họ hiểu theo nghĩa bóng: Thịt, Máu Chúa tức là lời Chúa, giáo lý của Chúa, hay gương thánh thiện của Chúa. Ai sống theo lời Chúa, giáo lý của Chúa, theo gương Chúa thì sẽ được sống đời đờiChúa sẽ cho sống lại trong ngày sau hết.

  4/ Giáo Hội Công Giáo hiểu thế nào?- Chúng ta hiểu theo nghĩa đen, nghĩa chữ, là cả con người bằng xương bằng thịt và bằng thần tính Ngôi Hai Thiên Chúa nhưng với quyền năng Chúa, Chúa có thể hiện diện dưới dạng Dấu Chỉ (bí tích... không nhất thiết phải là thịt sống, máu tươi).

  5/ Lời Chúa nói chứng minh luận điểm trên: “Tôi là Bánh... Bánh Tôi sẽ ban tặng chính Là thịt Tôi...” rõ ràng từ Bánh chuyển sang Thịt (quyền năng chúa biến bản thể Bánh thành Dấu chỉ Thịt).

  6/ “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi thì ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy”.

  Làm gì có chuyện ăn miếng thịt heo, thịt bò thì có con heo, con bò ở trong ta và ta ở trong chúng?

  Trong Mầu Nhiệm Thánh Thể Chúa Giêsu đã dùng quyền năng Ngài biến tấm bánh, ly rượu thànhDấu chỉ hữu hiệu Mình và Máu Chúa” hay nói chính xác thành Dấu chỉ chính Con Người Chúa. Cứ đón nhậnDấu chỉ bánh rượu đã truyền phéplà được đón nhận toàn vẹn Chúa Giêsu (hồn, xác và thần tính Chúa, không phải chỉ được 1 miếng thịt nhỏ, một thìa máu tươi xác Chúa).

  7/ Chúa quả quyết: “Kẻ ăn Manna thì đã chết, Ai ăn Bánh Chúa ban (là hiện thân của Chúa) thì sẽ sống đời đời và Chúa cho sống lại trong ngày sau hết

***********

Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời… Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời (K. Long).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo