NGÀY 02 THÁNG 11 - Lễ Các Ðẳng Linh Hồn

 

 

“Ai thấy và tin vào Người Con
thì được sống muôn đời và Tôi
sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” Lễ 1 (Ga 6, 37- 40)

   1/ Sự sống đời đời có được nhờ Tin Chúa Con.

   Chúa Giêsu tự xác định vai trò của mình: Người được Cha sai đến trần gian, không để kết án ai, cũng không để làm theo ý riêng mình mà Làm theo Ý Cha. Ý của Cha là: “Ai thấy và tin vào Chúa Con thì có sự sống đời đời”. Vì thế Người không loại trừ bất cứ ai tìm đến với Người, không để một ai đã tin vào Người phải hư mất. Trước khi về trời, Người cũng lặp lại Ý định đó của Cha: “…Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu rỗi” (Mc 16, 16).

   2/ Chúa Giêsu là Đối Tượng của Niềm Tin xét theo 2 nghĩa:

- Chính Người là Đấng chúng ta phải Tin Thờ vì Người là Đấng Thiên Sai, là Thiên Chúa Cứu Chuộc. Người là Trung Gian giữa ta và Chúa Cha: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Người sẽ xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết trong uy quyền và vinh quang của Người.

- Thứ đến Chân Lý và Lời Hứa của Người là những điều chúng ta phải tin bởi vì Người từ Cha mà đến, nói thay Cha... Lời của Người không thể sai lầm, hay lừa dối...

   3/ Khi xuống thế, Ngôi Hai ở giữa loài người, trở thành Anh Cả dẫn dắt và giúp xoay đổi cục diện bi đát của nhân loại.

   Thay vì đám dân bị ruồng bỏ và bị chúc dữ, loài người được Chúa chúc lành và trở nên con cái Chúa nhờ công trạng của Chúa Giêsu đã chịu nạn, chịu chết để chuộc tội, đúng như lời Tiên Tri Isaia: “Ngươi sẽ không còn là kẻ bị chồng bỏ và đất của ngươi sẽ không bị gọi là chốn hoang vu... Ngược lại ngươi sẽ được gọi là kẻ lòng Ta sủng ái...

   Lạy Chúa Giêsu! xin cho chúng con vững niềm tin nơi Chúa để chúng con được sống lại và vào Nước Trời. Amen.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo