NGÀY 17 THÁNG 12

 

“Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô,
con vua Đavit, con Abraham...” (Mt 1, 1- 17)

   1/ Chúa Giêsu có gia phả có nghĩa Người là Nhân Vật Lịch Sử, không phải hư cấu, huyền thoại hay thần thoại (do người ta tưởng tượng ra như các nhân vật tiểu thuyết hay thần thoại La Mã, Hy lạp...) Chúa Giêsu có cha mẹ, làng xóm, quê hương, quốc tịch.. Ngoài những bằng chứng lịch sử do các tông đồ và các tín hữu đương thời để lại, các sử gia La Mã thời đó cũng đã có bút tích làm bằng chứng: Sử gia Tacitus (56- 117) trong sách “niên giám” (The Annals 15, 49) – Sử gia Suetone (69- 125) trong sách “Đời Claude” (25, 11) – Sử gia Pline De Jeune (61- 112) trong “Thơ Gởi Hòang Đế Trajan” (10- 96)… đều xác nhận đại khái: “Đức Giêsu Kitô bị Philatô giết, được các tín hữu tin theo, coi là lãnh tụ và được ca tụng như một Vì Thiên Chúa”.

   Đây là điều rất quan trọng. Nếu Đức Giêsu không phải Nhân Vật Lịch Sử thì Đạo Chúa mất hết giá trị.

   2/ Gia phả của người Do Thái không bao giờ có tên Phụ Nữ chen vào... Gia Phả của Chúa Giêsu có tới 5 phụ nữ: các bà Tama, Rakháp, Rút, vợ Urigia và Đức Maria. Điều khác thường này phải có ý nghĩa đặc biệt:

   a/ Chúa mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ... cộng tác với Chúa Giêsu trong công trình cứu chuộc.

   b/ Kể cả những phụ nữ có quá khứ đen tối như Tama, Rakháp, vợ Urigia... cũng có tên trong Gia Phả. (Cũng như sau này Chúa Giêsu không ngại nhận Mathêu thu thuế và cả Giuđa Iscariô... vào hàng tông đồ).

   3/ Gia Phả xác nhận Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế đã Có Mặt với nhân loại ở trần gian và hoạt động cho Công Trinh Cứu Chuộc của Chúa Cha như lời Thánh Gioan đã viết: Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng ta (Ga 1, 14).

***********

Lạy Chúa! Chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con là những kẻ tội lỗi được cộng tác với Đức Kitô trong vườn nho Nước Trời. Chúng con nguyện đem hết khả năng để xây dựng và mở mang Nước Chúa. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo