NGÀY 2 THÁNG 1

NGÀY 2 THÁNG 1

(Ga 1, 19- 28)

“Có một người được Thiên Chúa sai
đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng
về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin...”

   1/ Thánh Gioan nhấn mạnh và làm sáng tỏ vai trò đặc biệt của thánh Gioan tẩy giả: Chứng nhân cho Ánh Sáng là Đức Giêsu và là kẻ dọn đường cho Người bằng lời rao giảng và phép rửa sám hối giúp cho người ta đón nhận Đấng Cứu Thế.

   Lời chứng của Gioan rất rõ ràng và chính xác, thể hiện trọn vẹn nơi Đức Kitô, do đó muốn nhận biết Đức Kitô không thể không nghe và thực hành lời vị tiên tri vĩ dại này.

   2/ Ông là ai? (lãnh đạo Do Thái muốn điều tra lý lịch). Thánh Gioan không khai lý lịch mà khai Sứ Mạng của mình: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi như tiên tri Isaia đã loan báo... (Is 40, 3)

   3/ Gioan mạnh bạo làm chứng: Ở giữa các ông có Đấng các ông không biết, Người đến sau tôi nhưng tôi không đáng cởi dép cho Người... Tôi chỉ rửa bằng nước còn Người sẽ rửa trong Thánh Thần và lửa (c 26- 27).

   4/ Chúng ta có thao thức muốn nhận biết Chúa Giêsu không? Chúng ta đã làm gì để nhận biết Chúa và dọn đường cho Chúa đến với anh chị em mình? Người ta nói: “vô tri bất mộ”. Phải biết mới mến, mới theo được.

   5/ “Người ở giữa các ông” - Sự hiện diện của Chúa sau khi phục sinh rất đa dạng: Không chỉ trong phép Thánh Thể mà còn ở Lời của Người, ở giữa cộng đoàn sum họp, nơi Bề Trên và ở ngay người bên cạnh nhất là những kẻ nghèo đói: “Mỗi việc làm cho anh chị em bé mọn là Làm Cho Chính Thầy” (Mt 25, 40).

   Chúng ta có nhận ra và ý thức sự hiện diện của Chúa qua lời chào đầu lễ: “Chúa ở cùng anh chị em”. Không?

            Năm 1941 tại trại tập trung Ô-Xuýt của Đức quốc Xã tại Ba Lan, 1 tù nhân bị án tử... Cha Maximiliô Kôlbê tiến lên trước mặt tên lính Đức, hắn quát lên: “Ông là ai?” - “Thưa tôi là linh mục Công Giáo.” - “Ông muốn gì?” - “Tôi muốn chết thay cho anh bạn này... anh còn mẹ già và 2 con nhỏ...” thế là anh ta bôi số của kĩ sư Gazunisech trong sổ tay và ghi số tù của cha M. Kolbê vào... Ngày nay chúng ta có thánh M. Kolbê tử đạo. Lễ kính vào 14/ 8 hằng năm.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo