NGÀY 22 THÁNG 12

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa...” (Lc 1, 46- 56)

   - Mẹ công bố toàn bộ công trình cứu độ bởi lòng thương xót Chúa: “Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho Tổ phụ Abraham và con cháu Người đến muôn đời” (triển khai kinh Magnificat) bằng nội dung bài ca của bà Anna.

- Hòm bia đã ở lại nhà ông Ôvét Êđom 3 tháng và đã ban muôn phúc lành cho nhà Ôvêt. (2Sm 6, 11)

   Hòm bia chứa đựng Lời Thiên Chúa. Đức Maria cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể. Hòm bia lưu lại nhà Ôvét 3 tháng, Đức Maria cũng: “Ở lại với bà Isave độ 3 tháng rồi trở về nhà”.

- Trong kinh Cầu Đức Bà có câu: “Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy... cầu cho chúng con.

***********

 “Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.” (Mi Trầm)

Xin vâng cũng có nghĩa là Xin tin”.

- Kính mừng Maria... Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...

  1. Đức Mẹ ca tụng bằng lời
  2. Đức Mẹ tiến sĩ Kinh thánh.
  3. Đức Mẹ làm ứng nghiệm lời tiên tri như con mình: Để ứng nghiệm ...
  4. Mẹ là bản dịch Kinh Thánh.

© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo