RAO HÔN PHỐI - Số 136/2021

 

RAO HÔN PHỐI

Số 136/2021

 

                                 Rao lần I ngày      04/07/2021

                                 Rao lần II ngày     11/07/2021

                                 Rao lần III ngày   18/07/2021

 

BÊN NAM

Họ tên   :         Phêrô NGUYỄN TRANG QUỐC TIẾN

Cha        :         Nguyễn Tấn Tám

Mẹ         :         Maria Trang Thị Oanh

Cư ngụ   :         Gx. Tân Sa Châu 9/48 PVH. Phường 01 Tân Bình

 

 

BÊN NỮ

Họ tên   :         Maria Trần Thị Ánh Nga

Cha        :         Trần Trai

Mẹ         :         Nguyễn Thị Thành

Cư ngụ   :         Gx. Tân Thành

 

 

Ai biết đôi này có mắc ngăn trở,
xin bá
o cho Linh mục Chánh xứ.

 

                                      Tân Sa Châu, ngày 04/07/2021

                                                          Linh Mục Chánh Xứ

                                                               Thừa uỷ nhiệm

 

 

 

 

                                             Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo