Sự kiện Kỷ niệm của Giáo Xứ trong năm

NGÀY CÁC NGÀY LỄ NỘI DUNG
01/01 ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA BỔN MẠNG GIÁO KHU 2
20/01   SINH NHẬT CHA PHÓ
28/01 THÁNH TÔMASÔ  
19/03 THÁNH CẢ GIUSE BỔN MẠNG CHA SỞ,
CÁC SƠ CĐ ĐAMINH.
25/03 TRUYỀN TIN BỔN MẠNG GIÁO KHU 7
02/04   GIỖ LM ĐA MINH MAI NGỌC KHUÊ
05/04 THÁNH VINH SƠN BỔN MẠNG CHA PHÓ
28/04/1972   CHA SỞ THỤ PHONG LINH MỤC
28/04/1993   CHA SỞ VỀ NHẬN XỨ
13/05   GIỖ ÔNG CỐ CHA SỞ
31/05 ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ YSAVE BỔN MẠNG THÁNH MẪU BÁC ÁI
11/06   CHA PHÓ THỤ PHONG LINH MỤC
12/06 ĐAMINH SAVIÔ BỔN MẠNG BAN LỄ SINH
13/06 THÁNH AN TÔN  
21/06 THÁNH LOUIS BỔN MẠNG CHA CỐ THUẬN
CN.Sau
Chúa Ba Ngôi
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU BỔN MẠNG ĐOÀN THIẾU NHI
Thứ 6 (sau lễ MMT Chúa) THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỔN MẠNG PHẠT TẠ THÁNH TÂM. GIÁO KHU 4
24/06 SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA  
26/06   SINH NHẬT CHA PHÓ NGUYÊN
29/06 HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ & PHAOLÔ  
12/07 THÁNH ANNÊ LÊ THỊ THÀNH BỒN MẠNG CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
26/07 HAI THÁNH GIOANKIM & ANNA BỒN MẠNG 
04/08   SINH NHẬT CHA XỨ
08/08 THÁNH ĐA MINH  
15/08 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI BỔN MẠNG C.Đ MẸ LÊN TRỜI 
08/09 SINH NHẬT ĐỨC MẸ BỔN MẠNG GIÁO KHU 3
29/09 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEN BỔN MẠNG BAN TRẬT TỰ
01/10 THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG  
04/10 THÁNH PHANXICÔ ÁTXIDI BỔN MẠNG PHAN SINH TẠI THẾ
15/10 THÁNH TÊRÊSA AVINA BỔN MẠNG SƠ NHẤT
03/11 THÁNH MARTINÔ  
07/11 ĐỨC MẸ MÂN CÔI BỔN MẠNG CA ĐOÀN MÂN CÔI
CN 34
Thường niên
ĐỨC KITÔ , VUA VŨ TRỤ BỔN MẠNG CA ĐOÀN KITÔ VUA
     
24/11 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
30/11 THÁNH ANRÊ BỔN MẠNG GIÁO KHU 6
03/12 THÁNH PHANXICO XAVIE  
05/12   GIỖ BÀ CỐ CHA SỞ
25/12 CHÚA GIÁNG SINH BỔN MẠNG CA ĐOÀN EMMANUEN
27/12 THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ BỔN MẠNG GIÁO KHU 1
CN sau lễ Giáng Sinh LỄ THÁNH GIA THẤT BỔN MẠNG HỘI GIA TRƯỞNG

Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo