THÁNH LỄ TIỆC LY - RỬA CHÂN

Thầy đã làm gương cho anh em. . . anh em hãy. . . cho nhau

Chúa Giêsu đã cuối xuống Rửa Chân cho các môn đệ

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo