Thứ ba tuần 10 TN (Mt 5, 13-16)

“Chính anh chị em là ánh sáng cho trần gian”.

   1/ Hai dụ ngôn ám chỉ người kitô hữu phải sống giữa thế gian như thế nào mới đúng ý Chúa:

- Muối dùng để sát trùng;để ướp thịt cá khỏi ươn thối;để nêm nếm cho nồi canh, nồi xào vừa miệng, ngon hơn.

  Chúa cũng muốn người tín hữu trở thành muối thiêng liêng cho đời sống xã hội như vậy.

- Ánh sáng để soi chiếu cho mọi người thấy rõ sự vật xung quanh, thấy đường đi để khỏi sụp hố, thấy cái đẹp, cái tốt để chọn, cái xấu, cái dở để loại bỏ.

  Chúa cũng muốn người tín hữu trở thành ánh sáng thiêng liêng cho xã hội như vậy.

  2/ Trên một tầng cao hơn ánh sáng còn chỉ sự thánh thiện của Chúa: “Chúa là nguồn ánh sáng...” (Tv 26, 1) Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 12, 8).

  3/ Sự thánh thiện bao gồm những cái tốt lành, không tốt thì không thể thánh thiện được. Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện vì nơi Chúa toàn sự tốt lành tới mức vô cùng.

  4/ Chúa Giêsu muốn các kitô hữu bắt chước Chúa lúc nào cũng làm lành, lánh dữ để nêu gương và động viên mọi người: “Sự sáng của các con cũng phải chiếu dãi ra xung quanh để thiên hạ thấy những việc tốt lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời” (c. 16).

  Mẹ Têrêsa Calcutta, người thì nhỏ bè, gầy ốm, chẳng có chức tước gì ngoài xã hội, cũng chẳng giầu có… thế mà bằng đời sống bác ái, phục vụ, thánh thiện, nhân đức… Bà đã tỏa sáng giữa thế gian, làm vinh danh Chúa, đem biết bao linh hồn về cho Chúa.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo