THỨ BA TUẦN 12 TN (Mt 7, 6. 12-14)

“Những gì anh chị em muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho họ như vậy”

   1/ Đây là Luật cơ bản bao gồm tất cả Luật Môsê và Ngôn sứ. Lời dạy này còn được gọi là khuôn vàng thước ngọc.

  2/ Khổng Tử có dạy: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (điều mình không muốn người ta làm cho mình thì chớ làm cho người ta). Sách Tobia cũng nói tương tự “Điều con không thích thì cũng đừng làm cho ai cả” (Tb 4, 15).

  3/ Hai câu này tốt nhưng chỉ có mặt tiêu cực không được làm gì xấu cho ai nhưng không buộc làm điều tốt cho ai.

  4/ Chuyên làm điều tốt, việc nghĩa cho mọi người thì phải chấp nhận hao công, tổn sức, tốn tiền tốn của… giữ được điều này thì cũng khó như đi vào ngõ hẹp… phải chui rúc, luồn lách… đổ mồ hôi, sôi nước mắt… không phải dễ như “ăn kẹo” đâu.

  Lạy Chúa! Khó nhưng chúng con quyết làm. Xin Chúa giúp sức chúng con.

  Ông Tobia cha, đã già, mắt bị mù vì đi chôn cất người chết… một hôm ông nghe trong đàn cừu của ông có tiếng con dê… ông kêu vợ lại hỏi thì được biết có con dê lạc vào đàn chiên của ông… ông yêu cầu bà dắt con dê ra đồng để nó về với chủ nó. Mình có chiên đi lạc mình cũng muốn người ta trả lại cho mình”… Các thánh là như vậy đó.

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo