THỨ BA TUẦN 33 TN

“Hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này...
Vì Con Người đến để tìm những gì đã hư mất” (Lc 19, 1-10)

   1/ Thiện chí của ông Giakêu rất đáng khen: Ông muốn xem thấy Đức Giêsu, nhưng dân chúng quá đông, ông lại lùn, không chen vào được, ông bèn nghĩ ra cách trèo lên cây sung... (không sợ người ta chê cười vì ông đã có tuổi và lại giầu có.)

   2/ Chỉ có Chúa Giêsu thấy rõ thiện chí của ông và đáp lại: “Ông xuống đi, hôm nay tôi trọ ở nhà ông”.

   3/ Chúa không kì thị, không theo thói xấu của người Do Thái: khi dể người thu thuế và liệt họ vào hàng tội lỗi. Họ còn trách Chúa: “Nhà người tội lỗi mà ông ta cũng vào”.

   4/ Thiện chí của ông Giakêu bộc lộ lần nữa qua việc sám hối cụ thể: “Tôi chia nửa gia tài cho người nghèo và nếu tôi làm hại ai điều gì tôi xin đền gấp bốn”.

   5/ Chúa rất hài lòng: “Hôm nay ơn cứu rỗi đến cho nhà này... Vì Con Người đến để tìm những gì đã hư mất”.

   6/ Chúa muốn cái gì cũng phải cụ thể... cứ chung chung là “đánh trống bỏ dùi”:

- Chia sẻ Lời Chúa? phải có việc làm ngay thí dụ: Công bằng: dẹp ngay đống đồ để chiếm hẻm chung; Bác ái: bán hay giết ngay con chó ưa phóng uế ngoài hẻm...

- Sám hối? Đi xưng tội ngay, không bén mảng tới chỗ đàn đúm rượu chè, cờ bạc... còn léo hánh tới thì chả sám hối gì.

- Thiện chí? Phải vượt chướng ngại như ông Giakêu dám trèo lên cây, phải can đảm từ bỏ: nửa gia tài cho người nghèo, đền gấp bốn...

   7/ Ơn cứu độ hôm nay đến nhà này... Ðó là ơn tha thứ, ơn cứu rỗi và đặc biệt đó là chính bản thân Chúa.

***********

Lạy Chúa Giêsu, con cũng đón Chúa vào nhà con qua việc nghe Lời Chúa và rước lễ... Xin cho con biết sám hối cụ thể như ông Giakêu để thực sự nhận được ơn cứu độ của Chúa. Amen.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo