THỨ BẢY TUẦN 2 TN

“Thân nhân của Người đi bắt Người vì họ nói rằng Người mất trí” (Mc 3, 20-21)

   1/ Chúa Giêsu đã biết và nói trước điều này: Không có tiên tri nào được ưu đãi tại quê hương mình (Lc 4, 24).

   2/ Khi Chúa về thăm và giảng tại hội đường Nazaret, mọi người thán phục… nhưng sau đó đổi thái độ… họ lôi Chúa lên đỉnh núi… để xô Người xuống vực..nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.” (vì giờ chưa đến) (Lc 4, 28)

   3/ Trong Tin mừng hôm nay, do dư luận xôn xao về các phép lạ Chúa làm… có người thì bảo Người nhờ ngón tay Thiên Chúa, kẻ thì bảo nhờ phép quỷ Bendebun… nên người thân của Chúa cũng hiểu lầm, cho rằng Chúa mất trí…

   4/ Trong cuộc khổ nạn, các tông đồ, người thì bán Chúa, những kẻ khác thì bỏ Chúa một mình, chạy thoát thân… thánh giá Chúa chỉ có ông Simon người Kirênê (ngoại giáo) vác đỡ.

   5/ Lẽ ra người thân phải bênh vực Chúa, thì lại có thái độ ngược lại… Nhưng Chúa Giêsu cho thấy rằng sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng. Không gì có thể xóa bỏ được sự thật. Chúa đã chấp nhận mọi oan ức, khổ đau… cuối cùng đã chiến thắng hiểu lầm, đau khổ, thần chết, đã sống lại hiển vinh và được Cha tôn vinh làm Vua Vũ trụ: Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, trong âm phủ đều phải bái qùy mà suy tôn Người là Chúa (Pl 2, 10- 11).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo