THỨ BẢY TUẦN 23 TN

“Tại sao anh chị em gọi Thầy:
Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà lại không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6, 43-49)

   1/ Lời nói, lời cầu, lời tuyên xưng... ví như cây.

  2/ Việc làm, đời sống..ví như trái.

  3/ Cây tốt sẽ sinh trái tốt. Cây xấu sẽ sinh trái xấu. Không ai hái được trái vả nơi bụi gai hay chùm nho nơi bụi găng... Đó là định luật tự nhiên.

  4/ Lời nói, Lời tuyên xưng, lời cầu phát xuất từ việc lắng nghethực hành Lời Chúa.. thì như cây tốt sinh hoa trái tốt.

  5/ Lời nói, lời tuyên xưng, lời cầu... mà không phát xuất từ việc lắng nghethực hành Lời Chúa... thì như cây xấu chỉ sinh quả xấu thôi.

  6/ Đến với Chúa, cầu nguyện cùng Chúa rồi lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy... thì như người xây nhà trên đá, mưa bão không làm sụp đổ. Còn người đến với Chúa, cầu nguyện cùng Chúa nhưng không lắng nghe và thực hành Lời Chúa... thì như người xây nhà trên nền cát, mưa to, gió lớn là nhà sụp đổ tan tành.

***********

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối... (Ng. Duy).


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo