THỨ BẢY TUẦN 28 TN

“Phàm ai công bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,
Thầy sẽ công nhận kẻ ấy trước mặt Cha Thầy” (Lc 12, 8-12)

   1/ Ai công nhận Chúa, Chúa sẽ công nhận họ, ai từ chối Chúa, Chúa sẽ từ chối họ.

   2/ Có nhiều kiểu công nhận cũng như nhiều kiểu từ chối Chúa: hiên ngang sống đạo, làm những việc đạo dạy đó là tuyên xưng Chúa. Không dám treo ảnh Chúa ở phòng khách, không dám đeo ảnh tượng Chúa nơi mình, không dám làm dấu trong tiệm ăn, nhà hàng... lý lịch thì khai tôn giáo không... chấp nhận giảng dạy những điều trái đạo lý như người bởi khỉ mà ra, làm công tác phá thai, thụ tinh ống nghiệm, đặt vòng... đó là từ chối Chúa.

   3/ Khi phải đối mặt với chính quyền... chúng ta bình tĩnh nói lên những gì mình tin và giữ. “Tôi tin như thế, tôi giữ như thế” mặc ai vặn ngang, bẻ dọc thế nào kệ họ. Thánh Thần sẽ trợ lực ta.

   4/ Tội nào mà biết sám hối cũng được tha, chỉ có tộiPhạm đến Thánh Thần là không được tha”.

   Ðó là tội “Nhất định không ăn năn sám hối”. Chúa gọi là “Tội phạm đến Thánh Thần”.

   Xin cho chúng con hiên ngang sống đạo và truyền đạo. Không bao giờ chối đạo và mang tội “Phạm đến Thánh Thần”. Amen.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo