THỨ BẢY TUẦN 3 MC

 

“Người này trở về nhà, đã được nên công chính,
còn người kia thì không” (Lc 18, 9- 14)

   1/ Người tự nhận mình là kẻ bất chính trước mặt Chúa thì được ơn công chính hóa.

   2/ Người tự hào là công chính trước mặt Chúa thì lại bị Chúa coi là kẻ bất chính.

   3/ Đức Maria nói: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1, 52).

   4/ Đức Mẹ xưng ra thân phận “Nữ Tỳ Hèn Mọn” nên được Chúa nâng lên làm “Mẹ Thiên Chúa”.

   5/ Khi Chúa kêu gọi Lêvi, người thu thuế làm tông đồ Chúa, ông vui mừng mời Chúa và các môn đệ dùng bữa, có các bạn thu thuế của ông cùng những người tội lỗi đồng bàn với Chúa, những thầy Pharisêu mới nói với các môn đệ Chúa: “sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và quân tội lỗi?”

   Chúa trả lời: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người bệnh mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

   6/ Dâng nhiều của lễ toàn thiêu, sát tế… mà kì thị, khi dể người khác thì cũng vô ích, như lời tiên tri Hôsê: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn được của lễ toàn thiêu” (Hs 6, 6).

   7/ Thánh vịnh 142, 2 viết: “Trước nhan Chúa chẳng có ai là công chính”. Còn kinh Vực sâu, Tv 129 thì viết: “Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được” (c 3).

   Người kiêu ngạo như đỉnh núi, kẻ khiêm nhường như thung lũng… nước mưa trên đỉnh chẩy tuột xuống thung lũng làm cho đất phì nhiêu, cây cối um tùm… con đỉnh núi thì khô cằn, trơ trụi…

   Lạy Chúa! Nếu Chúa cho con một điều ước như vua Salômôn xưa thì con sẽ không xin ơn khôn ngoan để cai trị ai mà chỉ xin ơn sám hối hôm nay và mãi mãi. Amen.

            ***********

Hồn tôi hân hoan, hân hoan mừng hát, vì danh Giavê, Giavê là Thánh. Người không thương ai kiêu căng giầu có nhưng ai khiêm nhu nghèo khó Chúa dủ tình xót thương. (LM. Thành Tâm).

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo