THỨ HAI TUẦN 1 MV

“Ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy
người nào có lòng tin mạnh như thế” (Mt 8, 5-11)

   1/ Tìm điểm “10” nơi Chúa Giêsu hơi bị khó.

   2/ Các tông đồ nhiều lần bị Chúa quở trách: “kém Đức Tin”. “Thầy đây mà sợ gì?”... “Ôi những kẻ khờ dại, chậm tin vào Kinh Thánh.” Tông đồ cả Phêrô còn bị Chúa mắng nặng lời: “Satan, lui ra sau Thầy.”

   3/ Chỉ có Natanael được Chúa khen: Thật như đếm” (Ga 1, 47).

   4/ Hai người được Chúa khen “mạnh tin” lại đều là dân ngoại cả: Bà góa người Phênixi, người chỉ xin cho lũ chó con được liếm những mụn bánh từ bàn ăn của con cái rớt xuống: “Đức tin của bà mạnh thật. Bà về đi và muốn gì được nấy.” Người thứ hai là ông sỹ quan Roma: “Chưa thấy lòng tin nào mạnh như thế trong Israel”.

   5/ Chúa thưởng cho “niềm tin mạnh” - đúng lúc Chúa nói: Ông về đi, người nhà ông khỏi bệnh thì anh ta được khỏi. Ông và cả nhà ông đã tin Chúa.

   6/ Giáo Hội thưởng cho “niềm tin mạnh” bằng cách ghi nhớ lời ông trong mỗi thánh lễ, (trước khi rước lễ).

   “Lạy Chúa! con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” (mỗi phút trên toàn thế giới có 5 thánh lễ bắt đầu cử hành... như vậy lời của ông được nhắc liên tục cho đến tận thế.)

   “Lạy Chúa! con tin nhưng xin Chúa giúp lòng tin còn yếu kém của con(Mc 9, 24).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo