THỨ HAI TUẦN 1 TN

“Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã tới gần,
anh chị em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1, 14-20)

   1/ Đây là bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu.

   2/ Có hai điều kiện để được vào nước trời (được cứu độ, được rỗi linh hồn.)

- Sám hi.

- Tin vào Tin mng.

   3/ Sám hinhn biết ti li là xu xa, đáng ghê tm vì nó xúc phạm đến Chúa, tha nhân và chính mình, làm cho ta phải chết đi đi… từ nhận thức đó, ta biết thật lòng hi hn vì đã làm bun lòng Chúa là Cha nhân hu ca mình… biết xin li Chúa và quyết tâm cha ci, đền bù thiệt hại gây ra cho tha nhân.

   4/ Tin vào Tin mừnglắng nghe, ghi nhớ và thực hành theo những lời Chúa dạy trong Tin Mừng, dưới quyền giảng huấn của giáo hội. (Người ngoài Giáo Hội cắt nghĩa Tin mừng không thể chính xác).

   5/ Sám hối và Tin vào Tin mừng luôn đi đôi với nhau. Có sám hối thì mới đón nhận được Tin mừng. Có đón nhận Tin mừng thì mới biết sám hối hiệu quả.

   Không sám hối thì không thể đón nhận Tin Mừng. Không đón nhận Tin mừng thì cũng không bao giờ biết sám hối.

***********

 “Hãy sám hối, hãy ăn năn vì nước trời đã gần. Hãy sám hối, hãy ăn năn và tin vào phúc âm” (bài ca Người là bụi tro của Nguyễn Hữu).

   Gương Thánh Augustinô sám hi


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo