THỨ HAI TUẦN 11 TN (Mt 5, 38-42)

“Anh em đã nghe Luật dạy:
Mắt thế mắt, răng đền răng. Còn Thầy,
Thầy bảo anh em đừng chống cự kẻ ác…”

   1/ Chúa kiện toàn Cựu Ước về vấn đề: Trả thù, kiện tụng, cưỡng chế, vay mượn… Chúa chỉnh sửa lại hết…

  2/ Chúa dùng một loạt kiểu nói cường điệu để trình bày giáo huấn của Chúa.

  3/ Không chống cự kẻ ác không có nghĩa là để kẻ ác muốn làm gì thì làm: để mặc cho IS cứ việc cắt cổ tất cả mọi người không cải đạo Hồi… Mà là không được lấy cái ác tương tự hoặc ác hơn để đối phó với chúng… phải dùng biện pháp ôn hòa tối đa để ngăn cản sự ác và hoán cải chúng.

  4/ Các vấn đề kiện tụng, cưỡng chế, vay mượn. xin xỏ cũng vậy. Chúa không bảo phải theo “nghĩa đen” mà phải nhường nhịn, bao dung hết mức với đối phương với hy vọng chúng hoán cải.

  5/ Bằng chứng là khi tên lính vả mặt Chúa, Chúa không giơ má kia… mà chỉ hỏi nó 1 câu: “Nếu Tôi nói sai thì cho biết sai ở chỗ nào còn nếu Tôi nói phải thì tại sao lại đánh tôi?” (Ga 18, 23).

  Kinh nghiệm cho thấy: Bao dung luôn có lợi nếu chúng ta biết hướng lên Chúa, tin Chúa sẽ bù đắp cho ta khi ta chịu thiệt thòi vì nghe Lời Chúa … Thánh Stêphanô theo gương Chúa cầu nguyện cho những kẻ ném đá mình… được lợi trước mắt: Phaolô đã trở lại, thành tông đồ nhiệt thành của Chúa. Câu chuyện cổ tích “Ăn quả nhả hạt vàng, khâu túi ba gang mà đựng” với ai có đức tin thì đó là câu chuyện có thật đấy vì Chúa chúng ta giầu có vô cùng lại không bao giờ thua lòng quảng đại của bất cứ ai. Chúng ta vững tin như vậy.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo