THỨ HAI TUẦN 17 TN (Mt 13, 31-35)

“Nước Trời giống như hạt cải, người kia gieo trong ruộng mình, nó thật nhỏ bé nhưng khi mọc lên, nó lớn hơn các loài rau... đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ nơi cành nó”

   1/ Chúa Giêsu nói về sức mạnh niềm tin của người tín hữu... nhỏ bé thôi, âm thầm thôi nhưng vững mạnh, có thể dẫn dắt, nâng đỡ đức tin của những người khác...

  2/ Sau vụ giết ông Stêphanô, Saulô thì đi lùng bắt người có đạo... dân chúng di tản khắp nơi... thầy sáu Philipphê thi chạy tới Samaria rao giảng Tin Mừng ở đó... nhiều người tin theo... Các tông đồ ở Giêrusalem nghe biết dân Samaria đã đón nhận đức tin thì cử ông Phêrô và ông Gioan tới... (Cv 8, 4-18)

  3/ Vậy những người phải tản mác vì cuộc bách hại ông Stephanô... họ tới tận miền Phênixi, đảo Síp và thành Antiôkia... họ rao giảng cho cả người Hy Lạp nữa... Tin ấy đến tai Hội Thánh Giêrusalem nên người ta cử ông Banaba tới Antiôkia... Thấy vậy ông Banaba mừng rỡ... đi Taxô tìm ông Saulô (đã trở lại cùng Chúa), hai ông giảng dạy, củng cố Hội Thánh tại đây một năm... cũng chính tại đây người tin được gọi là Kitô hữu (Cv11, 19-27).

  4/ Đúng là những hạt cải bị cơn bão bách hại thổi tung đi khắp nơi... và những hạt cải kiên cường đó đã nẩy mầm, mọc thành cây, chim trời có thể đến làm tổ.

  Lạy Chúa! xin thêm đức tin cho chúng con (Mc 9, 24) để chúng con trở thành những hạt cải của Chúa. Amen.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo