THỨ HAI TUẦN 2 MV

 “Để các ông biết ở dưới đất Con Người
có quyền tha tội, Người nói với kẻ bại liệt:
Hãy chỗi dậy, vác chõng mà về…” (Lc 5, 17-26)

   1/ Quyền tha tội là quyền thiêng liêng cao cả chỉ mình Thiên Chúa có quyền ấy. (Đức Mẹ và các thánh chỉ cầu bầu chứ không thể tha tội).

   2/ Các biệt phái nghĩ đúng nếu một ai đó không phải là Chúa Giêsu dám nói lời tha tội.

   3/ Chúa Giêsu tuyên bố tha tội vì Chúa là người đồng thời là Thiên Chúa.

   4/ Để làm chứng điều này Chúa Giêsu, sau khi nói: “Tội con được tha”, đã nói tiếp: “Hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Người bại liệt đứng dậy tức khắc… khiến dân chúng ca tụng Chúa.

   5/ Ai có toàn quyền thì có thể trao quyền ấy cho người mình chọn. Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền tha tội cho các tông đồ: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20, 22- 23)

   6/ Bí tích giải tội đã được chính Chúa Giêsu thiết lập. Các tông đồ tiếp tục trao quyền đó cho những người kế vị… cho đến tận thế.

   7/ Tạ ơn Chúa Giêsu, chúng ta là con người yếu đuối, sa đi ngã lại… nếu không có bí tích giải tội làm sao chúng ta được ơn tha thứ… ?

   8/ Khi nói với anh bại liệt “Tội con được tha”. Chúa cho biết có mối liên kết giữa tội và bệnh tật.

   Không phải hết mọi trường hợp nhưng phần lớn bệnh tật là do tội mà ra. Thí dụ nghiện rượu thì bị xơ gan… rồi ung thư gan, chích hút rồi chơi bời… siđa là chắc chắn… Cho nên giữ đạo tốt, sống nghiêm túc… cũng giúp tránh được nhiều bệnh tật không đáng có.

***********

Xin cho chúng con năng lãnh nhận Bí tích Giải Tội và Sống Đạo thật tốt để được khỏe xác, mạnh hồn. Amen.

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo