THỨ HAI TUẦN 21 TN

“Khốn cho các ngươi, những kẻ đạo đức giả! Các ngươi khóa cửa Nước Trời, các ngươi không vào mà lại ngăn cản người ta vào...” (Mt 23, 13.15-22)

   1/ Thế nào là đạo đức thật?

- Sống và hoạt động để vinh danh Chúa ích lợi cho anh chị em (không có ý đồ tôn vinh mình, chẳng muốn cho ai biết việc tốt mình làm).

- Lời Chúa là tiêu chuẩn. Từ ý nghĩ, lời nói, việc làm, việc bổn phận phải làm... nhất nhất phải đúng Lời Chúa (không gì trái với Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh...).

- Tận dụng mọi giây phút, mọi cơ hội... để làm việc lành phúc đức. (không vì lười biếng, ngại khó mà bỏ qua việc lành)

   2/ Là con thảo, luôn khiêm tốn tạ ơn Cha, và dâng tất cả cho Cha: “Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng, chúng con chỉ làm những việc phải làm thôi” (Lc 17, 10).

   3/ Chỉ làm sai một điểm nào đó trong các điều trên thì cũng là đạo đức giả, trở thành gương xấu giống như tảng đá chặn lối người ta vào Nước Trời: “Khốn thay kẻ nào làm gương mù gương xấu cho kẻ khác, thà lấy cối đá cột cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn” (Mc 9, 42).

***********

Lạy Chúa! xin cho chúng con sống đạo thực sự chứ không sống giả dối. Amen.

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo