THỨ HAI TUẦN 25 TN

“Đèn được đặt trên đế
để những ai đi vào nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8, 16-18)

   1/ “Chúa là nguồn ánh sáng” (Tv 26, 1).

  2/ Chúa Giêsu là ánh sáng: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1, 9).

  3/ Chúa Giêsu tự xưng: “Tôi là ánh sáng thế gian ai đến với Tôi sẽ không đi trong tối tăm nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12).

  4/ “Các con là ánh sáng thế gian, một thành xây trên núi không che giấu được, không ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lại. Sự sáng của các con phải chiếu dãi ra xung quanh để thiên hạ nhìn thấy những việc tốt đẹp các con làm mà ngợi khen Thiên Chúa” (Mt 5, 14-16).

  5/ Một số tín hữu muốn che giấu nhân thân tin hữu của mình. có khi vì xấu hổ, có khi sợ phiền hà tới mình, có khi vì ham chút lợi lộc. (một thời khó khăn, nhãn hiệu Công giáo trở thành cái “gai” trước mắt những người có quyền muốn loại trừ tôn giáo... họ sợ đói, sợ không xin được chỗ làm... bèn khai lý lịch “Tôn giáo không” hy vọng được người ta chiếu cố. Có những người khác sợ không dám làm Dấu Thánh Giá trong nhà hàng, tiệm phở...)

  Người ta nói: “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Còn Chúa Giêsu thì bảo: “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện. Không có gì che giấu mà người ta lại không hay biết và đưa ra ánh sáng” (c 17).

  6/ Hãy để ý cách thức anh em nghe: Nghe rồi ghi nhớ và đem ra thực hành ngay không sợ thiên hạ nói này nói nọ. Tránh kiểu nghe rồi để đó... không dám làm theo sợ người ta dị nghị...

  7/ Ai có Chúa sẽ cho thêm và họ dư dật. Phải can đảm “Sống chết với đạo”. Chúa sẽ thêm sức cho (Các thánh Tử đạo).

***********

 “Ai xưng Ta trước mặt người đời, Ta sẽ xưng nó trước mặt Cha Ta. Ai xấu hổ vì Ta trước mặt người đời, Ta sẽ xấu hổ vì nó trước mặt Cha Ta” (Lc 9, 26).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo