THỨ HAI TUẦN 26 Thường niên

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy
là tiếp đón chính Thầy. Ai tiếp đón Thầy
là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”. (Lc 9, 46-50)

   1/ Một em bé là hình ảnh những kẻ bé mọn (vô danh, nghèo hèn, thấp cổ bé họng, bệnh tật, đói rách...).

   Tín hữu có bổn phận tôn trọng và đón tiếp mọi người, không kì thị, không loại trừ ai... vì chính chúa Giêsu đã nhận họ là hiện thân của Chúa: “Mỗi việc làm cho một người bé mọn là làm cho chính Ta... Từ chối họ là từ chối chính Ta” (Mt 25, 40) cao hơn nữa họ là hiện thân của Chúa Cha: “Tiếp Đấng đã sai Thầy”.

   2/ Ai hạ mình sống thân phận bé nhỏ tức là khiêm nhường thì Chúa sẽ nâng họ lên: “Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4, 6) - “Anh chị em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, Người sẽ cất nhắc anh chị em lên” (Gc 4, 10).

   3/ Để đón nhận một em bé, một người bần cùng... cần tấm lòng bao dung: Không chấp nhất, không ghen tỵ không bị chi phối bởi tinh thần phe nhóm... Bất cứ ai làm điều tốt chúng ta cũng phải ủng hộ: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

   4/ Bài học vô cùng nhân ái Chúa dạy chúng con xin tiếp thu, suy gẫm và đem ra thực hành.

   Thánh Mactinô giám mục khi còn là tuần phủ của thành phố, có lần người cỡi ngựa đi tuần, tới cổng thành gặp một ông lão ăn mày áo quần rách tả tơi đang nép vào cổng thành vì gió lạnh... Mactinô bèn lấy gươm cắt đôi tấm áo choàng của mình tặng ông lão một nửa... Đêm hôm đó ông nằm mơ thấy Chúa Giêsu đến với mình, khoác một nửa tấm áo choàng ông mới tặng hồi tối. Mactinô hiểu ra: “Mỗi lần làm việc gì cho một anh chị em bé mọn, nghèo hèn là làm cho chính Chúa”.

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo