THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày 7 lần rồi 7 lần
nó trở lại nói với anh: Tôi hối hận,
thì anh cũng phải tha cho nó”.(Lc 17, 1-6)

   1/ Xúc phạm nhau là một gương mù gương xấu (Mất đoàn kết, làm sứt mẻ tình yêu, gây thiệt hại vật chất, tinh thần).

   2/ Bản tính con người yếu đuối, ích kỉ... nên không thể tránh được hết gương xấu hay cớ vấp phạm, đời nào cũng vậy nhưng Chúa kết án nặng những kẻ cố ý làm gương xấu, làm cớ vấp phạm cho người khác nhất là những kẻ bé mọn: “Thà lấy cối đá cột cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn”.

   3/ Phải đề phòng: Không cố ý làm cớ cho ai vấp phạm.

   4/ Anh chị em ta có lỗi, chúng ta có bổn phận giúp họ chấn chỉnh (động viên khéo léo chứ không phải lên lớp dạy đời). Nếu họ hối hận thì hãy bao dung với họ... dù có tái phạm bao nhiêu lần mà họ tỏ ra hối hận thì cũng phải tha thứ. Kinh Lạy Cha ta đọc nhiều lần trong ngày: “Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha...”

   5/ Tha thứ những xúc phạm tới mình là điều rất khó, nếu không có Ðức tin thì không thể làm nổi. Chính vì thế các tông đồ tha thiết xin Chúa thêm Ðức tin cho.

   Lạy Trái tim Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường, hay nhịn, hay thương vô cùng! Xin tha thứ cho chúng con và giúp chúng con theo gương bao dung tha thứ của Chúa. Amen.

   Dụ ngôn anh mắc nợ vua 10.000 nén vàng, anh kêu van, được tha hết nhưng khi ra về gặp người bạn nợ anh 100$, anh bóp cổ đòi bằng được... anh đã bị tống ngục và phải trả tới “đồng xu cuối cùng”.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo