THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Bà góa nghèo này đã bỏ vảo thùng dâng cúng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.(Lc 21, 1-4)

   1/ Đối với Chúa vấn đề không phải là số lượng nhiều hay ít mà là tấm lòng, thành tâm, thiện chí...

   2/ Nhiều đại gia bỏ vào thùng nhiều tiền... Chúa không phủ nhận tinh thần đóng góp cho việc chung nhưng phần thưởng lớn phải dành cho bà góa nghèo... chỉ với 2 đồng kẽm.

   3/ Với Chúa giá trị ở chỗ hy sinh lớn lao cho việc thiện:

- Người giầu dâng nhiều tiền nhưng hy sinh ít, quỹ có vơi đi một tí nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống, họ vẫn sống sung túc...

- Bà góa nghèo dâng ít tiền nhưng hy sinh nhiều, sự sống hôm nay và ngày mai tùy thuộc 2 đồng kẽm này... dâng cúng là phải nhịn đói, phải vất vả làm lụng, đổ nhiều mồ hôi, nước mắt..biết vậy mà bà vẫn hiến dâng... cao cả thay! Giá trị ở chỗ đó.

   4/ Cũng như những thợ vào làm vườn nho: làm nhiều giờ hay ít giờ chẳng quan trọng, vấn đề là thái độ của mình khi được làm cho ông chủ... tham lam, ganh tỵ như mấy thợ làm từ đầu ... thì cũng chỉ đứng hàng chót mà thôi.

   5/ Dụ ngôn các nén bạc cũng vậy... lãnh 10 nén, 2 nén hay 1 nén... chẳng thành vấn đề. Điều quan trọng là có cố gắng làm việc để sinh lãi hay không? Người lãnh 2 nén làm lãi 2 nén cũng được đối xử như người lãnh 10 nén mà làm lãi được 10 nén khác.

***********

Giáo lý dạy: Chúa ở khắp mọi nơi, Người thấy hết mọi sự dù những sự kín đáo trong lòng ta Người cũng thấy hết. Xin cho chúng con luôn sống dưới mắt âu yếm của Chúa là Cha yêu dấu chúng con và cho chúng con làm mọi việc, giữ mọi điều chỉ vì mến Chúa và anh chị em con. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo