THỨ HAI TUẦN 4 MC

“Ông và cả nhà ông đều tin Đức Giêsu” (Ga 4, 43-54)

   1/ Viên sỹ quan Roma là dân ngoại, chỉ nghe đồn về Đức Giêsu… ông đã tin Chúa.

   2/ Ông thể hiện niềm tin mạnh mẽ qua việc đến gặp Chúa và mời Chúa đến chữa bệnh con ông.

   3/ Chúa thử thách đức tin của ông khi nói: “Nếu các ông mà không thấy dấu lạ thì các ông chẳng tin đâu”. Viên sỹ quan vẫn kiên trì nài nỉ Chúa đến… Chúa phán: “Ông về đi, con ông sống”.

   4/ Ông hoàn toàn tin tưởng, không một chút nghi ngờ… ông ra về ngay. Hôm sau gặp người nhà đón… ông hỏi tình trạng con ông, họ bảo rằng cậu đã lành… ông nghiệm ra đúng lúc Chúa phán “Ông về đi, con ông sống” thì cậu khỏi bệnh.

   5/ Ông và cả nhà (gồm vợ, con và các gia nhân) đều tin Chúa.

   6/ Cả nhà tin? Không phải chuyện dễ… hiện nay tình trạng gia đình đa tôn giáo khá phổ biến: mẹ công giáo, bố tin lành, con, đứa phật giáo, đứa vô thần… Chính ông sỹ quan đã sống gương mẫu, và đã tác động như thế nào để mọi người nhất trí với ông cùng tin theo Đức Giêsu.

   7/ Gia đình nào mà để 1 người mất niềm tin thì kể là gia đình vô phúc.

   Bằng mọi giá ngọn đèn đức tin của chúng ta phải lưu truyền cho con cháu mãi mãi…

   Tấm gương của Thủ Lãnh Giosuê: Nếu anh chị em không bằng lòng thờ phụng Đức Chúa thì hãy chọn thần minh mà thờ còn tôi và gia đình tôi, chúng tôi phụng thờ Đức Chúa(Gs 24, 15).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo