THỨ HAI TUẦN THÁNH

 “Người nghèo thì bên cạnh anh em
lúc nào cũng có…” (Ga 12, 1-11)

   1/ Giúp đỡ người nghèo là việc đương nhiên con cái Chúa phải làm thường xuyên tùy theo khả năng mình. Đó là điều răn Yêu người.

   2/ Giuđa Iscariot, tên “tham nhũng” trách cô Maria phí của, khi đổ dầu thơm lên chân Chúa. Anh muốn cô bán lấy tiền đưa cho anh để anh lo cho người nghèo. (thực tâm anh chẳng lo cho người nghèo cho bằng anh có cơ hội bòn rút của chung vì anh “giữ túi tiền”. Anh là tên ăn cắp.)

   3/ Người nghèo Giuđa nói tới chỉ là những người thiếu thốn tiền bạc, của cải: “nghèo vật chất”. Còn biết bao người nghèo về nhiều phương diện khác:

- Người bệnh tật: nghèo sức khỏe.

- Người neo đơn, cô thân, cô thế: không có người thân yêu giúp đỡ: nghèo người thân yêu.

- Người bất hạnh (có thể có nhiều tiền của) đó là nghời nghèo hạnh phúc.

- Người âu lo, phiền não vì phải đối đầu với những nguy hiểm thể lý, tâm lý… Họ là người nghèo sự bình an.

- Người nghiện ngập bê tha… họ nghèo ý chí.

- Người dốt nát… họ nghèo văn hóa.

- Người tội lỗi… họ nghèo ơn thánh của Chúa, nghèo nhân đức, nghèo tình yêu đối với Chúa.

- Những người không tin hoặc chưa tin Chúa (mê tín dị đoan). Họ nghèo đức tin, nghèo đạo lý.

   4/ Tóm lại có muôn ngàn thứ nghèo và muôn ngàn người nghèo lúc nào cũng có mặt cạnh chúng ta, chúng ta phải tùy cơ giúp đỡ nhưng đừng quên Chúa Giêsu là tôi trung, nghèo khó nhất:

- Không có nơi gối đầu trong khi con chim còn có tổ, con chồn còn có hang…

- Rất it bạn bè yêu mến, an ủi trong khi thù địch thì muôn vàn, triền miên cho đến tận thế…

- Rất ít an vui trong khi đau khổ tâm hồn và thể xác thì cao ngút trời. (cuộc khổ nạn và cái chết trên Thập Giá.) Trong vườn Cây Dầu Chúa đã thốt lên: “Linh hồn thấy buồn đến chết được… Các con hãy thức với Thầy”… Thấy các tông đồ lăn ra ngủ Chúa trách: “Các con không thể thức với Thầy được một giờ sao?... ”

            ***********

Xin cho chúng con biết lo cho Chúalo cho người nghèo (mọi phương diện) là hiện thân của Chúa. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo