THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

 

“Không phải cứ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa!
Là được vào Nước Trời… Chỉ ai làm theo ý Cha
trên trời mới được vào nước trời”(Mt 7, 21.24-27)

   1/ Đọc kinh nhiều mà không suy gẫm và thực hành lời kinh… thì cũng chỉ “lải nhải như dân ngoại”.

   2/ Chỉ những ai thực hành ý Chúa mới vào Nước Trời.

   3/ Muốn thực hành thì phải nghe, hiểu, nhớ, yêu Lời Chúa và coi Lời Chúa như kim chỉ nam, như nguyên tắc sống… ý nghĩ, lời nói, việc làm… nhất nhất không sai Lời Chúa.

   4/ Ai sống như vậy thì giống như người xây nhà trên đá, mưa bão không làm hư hại được…

   5/ Ai đọc kinh cho có, nghe Lời Chúa nhưng không thực hành, không dám làm theo… thì giống như người xây nhà trên cát, một cơn gió nhỏ cũng làm nhà sụp đổ…

   Lạy Chúa! Sống theo Lời Chúa thì chắc chắn khó vì Lời Chúa thường trái nghịch với ý muốn của loài người. Xin Chúa thêm sức cho chúng con quyết sống theo Lời Chúa dù phải hy sinh vất vả, thiệt thòi…

   Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 68).

***********

Bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có Lời Ban Sự Sống...  (P. Kim).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo