Thứ năm tuần 10 TN (Mt 5, 20-26)

“Thầy bảo thật anh em, nếu anh em
không ăn ở công chính hơn các kinh sư và Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”

   1/ Kinh sư và Pharisêu giữ luật rất kỹ… nhưng họ giữ theo mặt chữ hơn là theo ý Chúa;giữ luật để nên người công chính hơn là làm vui lòng Chúa.

  Với luật sỹ: giết người phải là lấy đi mạng sống con người. Với Chúa: giận, rủa anh chị em cũng là một thứ giết người.

  Với luật sỹ: ngoại tình là phải ăn ở với người khác không phải vợ, chồng mình. Với Chúa: nhìn phụ nữ mà thèm muốn thì đã phạm tội ngoại tình trong lòng rồi.

  Với luật sỹ: chỉ đền thờ mà thề thì không phải giữ nhưng chỉ vàng trong đền thở mà thề thì buộc phải giữ. Với Chúa: Chỉ đền thờ là chỉ Đấng ngự trong đền thờ và mọi sự của đền thờ nên phải giữ.

  Với luật sỹ: ngày Sabat không được chữa bệnh cứu người. Với Chúa: ngày Sabat được và phải làm các việc lành, phục vụ, cứu giúp anh chị em.

  2/ Phải công chính hơn các kinh sư … có nghĩa là phải theo Đức Kitô trong mọi sự… Không theo lối mòn của các kinh sư… thì mới xứng đáng vào Nước Trời. “Vải mới không vá áo cũ; rượu mới không đồ vào bình cũ(Mt 9, 16-17).

  Lạy Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt hảo mà Chúa Cha đã giới thiệu: “Ðây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17, 5). Xin cho chúng con tuyệt đối nghe Lời Chúa và sống theo gương Chúa. Amen.

          ***********

Này Chúa hỡi! con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi… (Lm. Thành Tâm).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo