THỨ NĂM TUẦN 17 TN

“Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ
còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13, 47-53)

   1/ Hình ảnh ngày tận thế hay ngày phán xét chung, ngày chung thẩm.

   2/ Chắc chắn có sự chọn lọc, phân loại... Thiên sứ sẽ gom những kẻ tội lỗi, làm điều ác, lùa xuống hỏa ngục... đời đời kiếp kiếp khóc lóc nghiến răng... Còn kẻ làm điều lành, việc tốt thì xếp hàng vào Nước Trời.

   3/ Người học biết Nước Trời thì biết áp dụng những cái mới là Tân Ước cho cuộc sống và tận dụng cả cái cũ tức là Cựu Ước (đã được Chúa Giêsu điều chỉnh) để làm lợi cho đời mình.

   4/ Một số người lấy những câu Kinh Thánh Cựu Ước (mà Chúa và các tông đồ đã chỉnh sửa)... bắt mọi người tin theo... đó là sai lầm lớn. Thí dụ: Cấm ăn thịt heo, đụng tới máu, tôn kính ảnh tượng, phải nộp thuế 1/10, phải nghỉ ngày sabat, không được nghỉ ngày chúa nhật, cấm thắp nhang vái ông bà...

   Chúng ta tuyệt đối nghe theo Giáo hội của Chúa Giêsu là Giáo hội có Đức Giáo Hoàng đứng đầu: “Ai nghe lời các con là nghe lời Ta (Lc 10, 16) .

   Cương quyết không tiếp, không nghe, không theo bọn ngụy biện này... họ tự sai chứ chẳng đấng bản quyền nào sai họ đến với ta.

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo