THỨ NĂM TUẦN 19 TN

“Thầy không bảo là 7 lần nhưng là 70 lần 7” (Mt 18,21 - 19,1)

   1/ “Quá tam ba bận” đã là nhiều, tha tới 7 lần thì quá nhân từ... nhưng Chúa đòi tha 70 lần 7 (tức là tha hoài, tha mãi) thì chỉ ai thật sự giống Chúa mới làm được (vì Chúa nhân từ vô cùng, chỉ biết thứ tha thôi... )

   2/ Dụ ngôn Chúa kể để minh họa:

- 10.000 yến vàng là quá lớn..

- 100 $ là quá nhỏ.

   3/ Được tha 10.000 yến vàng... mà không bỏ qua cho anh em mình 100$ thì quá hẹp hòi, quá tàn nhẫn... không còn gì để nói nữa...

   4/ Bị đòi lại đủ 10.000 yến vàng... tống ngục, tra tấn cho tới khi trả hết đồng xu cuối cùng... là công bằng và xứng với tội “không biết xót thương” của tên bất nghĩa kia.

   5/ Chúa Giêsu kết luận: “Cha trên trời cũng xử như vậy đối với những ai không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình”.

   6/ Kinh Lạy Cha chúng ta đọc: “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

   Chúa kết luận: Nếu ta không tha cho anh chị em ta, Cha cũng không tha cho chúng ta. (Mt 6, 14)

   Vua Đavít tha mạng cho vua Saul (đang tìm giết Đavit)... Sau này Chúa cũng tha thứ cho vua Đavit, khi Ngài phạm trọng tội. (2 Sm 12, 1-15)

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo