THỨ NĂM TUẦN 25 TN

“Ông Gioan ta đã chém đầu rồi vậy thì ông này
là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế” (Lc 9, 7-9)

   1/ Vua Hêrôđêđiển hình của sự gian ác.

  2/ Chém đầu ông Gioan, người công chính, đã nhắc bảo mình đừng phạm tội loạn luân mà không một chút hối hận.

  3/ Tội lỗi của mình ngập đầu, bỉ ổi như thế mà cứ trây ra, không biết xấu hổ (tội loạn luân, ỷ quyền lực, cướp vợ của anh trai mình còn đang sống).

  4/ Nghe kẻ chết sống lại: ông Gioan hay ông Elia hoặc một ngôn sứ từ cõi chết hiện về... cũng không biết sợ (đúng như lời tổ phụ Abraham nói với ông phú hộ xin cho Lazarô về báo cho 5 anh em khác còn sống kẻo chúng cũng phải xuống địa ngục. Tổ phụ bảo: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri”. Phú hộ đáp: “Chúng chẳng chịu nghe đâu, người chết về chúng mới nghe”. Tổ phụ bảo: “Chúng đã chai lỳ như thế thì kẻ chết về nói chúng cũng không nghe đâu”). Đúng trường hợp Hêrôđê.

  5/ Vua Hêrôđê tìm cách gặp Đức Giêsu (Ông đã được gặp khi Philatô cho điệu Đức Giêsu đến).

  Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống, thành tâm gặp Chúa là gặp được sự sống.

- Giakêu gặp Chúa: “Hôm nay ơn cứu độ đến nơi nhà này”.

- Phụ nữ ngoại tình gặp Chúa... chị được cứu sống.

- Lêvi gặp Chúa, trở thành môn đệ.

- Những bệnh nhân gặp Chúa... được khỏi bệnh tức khắc.

- Chàng thanh niên con bà góa thành Nain... gặp Chúa... anh được sống lại... Và còn muôn vàn cuộc gặp gỡ tốt lành xưa nay... còn Hêrôđê cũng được gặp Chúa... nhưng lại chỉ gặp bản án “Nội đêm nay người ta đòi linh hồn ngươi, ngươi tính sao đây?”.

***********

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con thành tâm sám hối, tin cậy và mong gặp Chúa để gặp được sự sống đời đời của chúng con. Amen.

“Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh...” (Tiến Lộc).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo