THỨ NĂM TUẦN 28 TN

 

“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các tiên tri,
từ máu ông Abel đến máu ông Giacaria...” (Lc 11, 47-54)

   1/ Đức Khôn ngoan của Thiên Chúa phán (Đức Giêsu): Cựu Ước chưa mặc khải rõ ràng về Chúa Ba Ngôi vì mọi dân đều thờ đa thần, chỉ có mình dân Israel là thờ Độc Thần, nên Mầu Nhiệm Ba Ngôi chỉ hé mở một tí qua tường thuật Sáng thế: “Thần khí Chúa bay là trên mặt nước, làm phát sinh mọi loài”. Sách Khôn Ngoan thì nói về Đấng Khôn Ngoan, có mặt bên Đức Chúa (Tân Ước mới mặc khải rõ ràng).

   2/ Chúa hằng sai các tiên tri, các tông đồ đến dạy dỗ nhân loại đạo lý của Chúa. Họ luôn bị từ chối và ngược đãi vì: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng; Trung ngôn nghịch nhĩ”. Bao nhiêu thừa sai, bao nhiêu nhà truyền giáo đến VN rao giảng chân lý mà đã bị vua quan sở tại giết chết.

   3/ Mới đây một linh mục 37 tuổi bị bắn chết ngay chân bàn thờ tại Philippines vì vạch tội Mafia. Thánh Rômêrô ở Nam Mỹ cách nay mấy năm cũng vậy.

   4/ Chúng con tin có ngày Chúa sẽ đòi nợ máu các tiên tri và các tông đồ đã bị các thế hệ sát hại.

   Xin cho chúng con biết tin theo chân lý và không bao giờ vô tình hay hữu ý làm hại công trình cứu độ của Chúa. Amen.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo