THỨ NĂM TUẦN 29 TN

 

“Thầy đem lửa xuống thế gian và Thầy
không ước mong gì hơn là thấy lửa cháy lên” (Lc 12, 49-53)

               1/ Chúng ta vẫn nghe lửa mến. Chúa là Tình yêu. Chúa đến, đem tình yêu cho mọi người. Chúa không mong gì hơn là loài người biết mến Chúayêu thương nhau: “Mến Chúa, yêu người là giữ trọn lề luật”.

   2/ Phép Rửa của Chúa là cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại và hoàn tất công trình Cha giao phó cho nên Chúa khắc khoải mong hoàn tất.

   3/ Chúa ban cho mọi người có tự do, ân huệ cao quý. Có tự do chọn lựa thì cũng có trách nhiệm: Chọn đúng thì được thưởng, chọn sai thì bị phạt.

   4/ Chỉ có Chúa và những gì thuộc về Chúa là đúng còn tất cả những gì không phải Chúathuộc về Chúa đều sai.

   5/ Con người có tự do nên kẻ chọn Chúa, người chọn thế gian, xác thịt, ma quỷ... nên có tình trạng chia rẽ trên trần thế, thí dụ trong một gia đình, người này theo Chúa, người kìa Vô thần... không thể hòa hợp được… Trên lãnh vực thiêng liêng không có trung lập: đằng nào cũng tốt như nhau.

   6/ Chúa cho tự do, lại bắt phải chọn lựa nên vô tình Ngài nên cớ cho người ta chia rẽ. Phúc cho ai chọn đúng và khốn cho ai chọn sai.

***********

 “Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng nãm thôi những đìu hiu giá lạnh khô cằn” ( Ý Vũ).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo